IT-Matchmaker
CZ
MENU
Jste zde:

8 kroků při výběru softwaru

Softwarové projekty staví firmy zpravidla před velkou výzvu: zasahují hluboko do procesů a struktur firmy, často postihují množství oblastí podniku a zaměstnanců a v neposlední řadě jsou realizovány jako jednorázová aktivita, paralelně k běžnému chodu firmy. Častý nedostatek zkušeností ještě zvyšuje již tak značný tlak na zaměstnance zapojené do projektu.

Pokud má být náročný softwarový projekt od počátku postaven na pevných základech, je strukturovaný postup nutností. Promyšlené kroky zároveň přispívají ke správnosti a budoucí udržitelnosti této nemalé investice.

Pro zajištění bezproblémového průběhu projektu by na základě naší dlouholeté zkušenosti mělo být zohledněno následujících osm kroků výběru softwaru. Pro základní orientaci jsou vhodné pro firmu každé velikosti a zaměření.

V rámci výběru softwaru, s ohledem na jistotu budoucí investice a minimalizaci rizika, je třeba věnovat pozornost následujícím úkolům:

Krok 1: Vytvoření projektu Krok 2: Orientace
 • Jasná a závazná formulace požadavků na software a na služby poskytovatele.
 • Fundovaný průzkum nabídky na trhu (potenciální systémy a poskytovatelé).
 • Jasná a závazná fixace požadovaného funkčního rozsahu (softwaru a služeb), požadovaného termínu dodání a finančních podmínek.
 • Získání informací z trhu, pomocí přehledů trhu, návštěv veletrhů, konferencí, odborných časopisů
 • Nebo - využití přehledu trhu IT-Matchmaker
Krok 3: Analýza procesů Krok 4: Specifikace
 • Zachycení stávajících organizačních struktur a procesů
 • Identifikace slabin a jejich příčin
 • Příp. reorganizace provozních struktur
 • Dle možností využití odpovídajících referenčních modelů a nástrojů(SoftwareAtlas, Bonapart)
 • Definice detailních individuálních požadavků na softwarové řešení (funkční, technologické atd.)
 • Vytvoření specifikace, která bude později také základem pro uzavíranou smlouvu s poskytovatelem.
 • Dle možnosti využití předloh specifikací
Krok 5: Rešerše trhu Krok 6: Předvýběr
 • Nalezení řešení, která již ve standardu nejlépe pokrývají požadavky, např. pomocí strukturovaných charakteristik na  IT-Matchmaker
 • Omezení výběru na 8-15 řešení
 • Získání hrubých cenových nabídek od favoritů vybraných během rešerše trhu
 • Analýza cenových nabídek, například pomocí Toolboxu IT-Matchmaker
 • Analýza a návštěva odpovídajích referencí poskytovatelů softwaru
 • Omezení okruhu favoritů na 2-3 řešení
Krok 7: Závěrečný výběr Krok 8: Vyjednávání o smlouvě
 • Vytvoření individuálního testovacího scénáře včetně strukturovaného seznamu požadavků v závislosti na podnikových procesech
 • Testovací workshopy (1- nebo 2-denní) s favority na základě testovacích scénářů
 • Dokumentace a vyhodnocení testování systémů
 • Výběr TOP-kandidáta
 • Tvorba zadávací dokumentace na základě specifikace a dřívě získaných znalostí
 • Fixace požadavků na realizaci rozhraní a na náklady pro převod dat
 • Vytvoření detailního plánu implementace a školení
IT-Matchmaking
Profesionální výběr
Předlohy specifikací
Výběrové řízení
Služby
Jak to funguje
Ceny a podmínky
Umístit software
ERP Software
To-Do při výběru ERP systému
Typy výběru ERP
ERP Audit
O nás
Naše mise
Profil služeb