IT-Matchmaker
CZ
MENU
Jste zde:

ERP Audit s IT-Matchmakerem

Informační systémy hrají v moderních společnostech stále významnější roli. Už dávno nejde jen o vytištění faktury a účetnictví. ERP software funguje jako centrální nervový systém podniku a měl by aktivně podporovat všechny významné podnikové procesy. Nakolik se to daří, ovlivňuje nejen spokojenost jeho uživatelů, ale především efektivitu firmy. Podnikový informační systém může v dnešní době být tím rozhodujícím faktorem během konkurenčního boje.

Pokud si nejste jistí, jestli Vašim kolegům stávající IT ekosystém pomáhá, nebo je naopak nadměrně zatěžuje a snad ani neodpovídá aktuálním potřebá firmy, doporučuje Vám IT-Matchmaker ERP Audit.

Během ERP auditu používáme mnohokrát ověřenou metodiku a nástroje vyvinuté partnerskou společností Trovarit AG. Díky oborově zaměřeným předlohám dokážeme v rekordním čase zmapovat Vaše podnikové procesy

roadmap_projekt

 

Výsledek ERP Auditu:

  • Objektivní posouzení fungování informačního systému ve vztahu k podnikovým cílům
  • Efektivní zpětná vazba od koncových uživatelů (on-line dotazovací portál)
  • Definice nápravných opatření
  • Zeštíhlení, příp. standardizace podnikových procesů
  • Nalezení Quick wins bez nutnosti dalších investic
  • Návrh střednědobé a dlouhodobé strategie pro rozvoj informačního systému
  • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců
  • Zvýšení efektivity společnosti

Kontakt

Máte dotazy, nebo potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás!


Kontakt

IT-Matchmaking
Profesionální výběr
Předlohy specifikací
Výběrové řízení
Služby
Jak to funguje
Ceny a podmínky
Umístit software
ERP Software
To-Do při výběru ERP systému
Typy výběru ERP
ERP Audit
O nás
Naše mise
Profil služeb