IT-Matchmaker
CZ
MENU
Jste zde:

To-Do při výběru ERP systému 

Aufgaben ERP Auswahl

Na základě množství vstupujících proměnných se nabízí otázka, jaké úlohy je při výběru ERP systému vlastně třeba zpracovat? Výsledkem výběru ERP je zpravidla smlouva s budoucím dodavatelem systému, která definuje podmínky užívání systému (licenční smlouva), implementaci (implementační smlouva) a podmínky údržby (smlouva o údržbě). Pro implementační smlouvu je zásadní navržený způsob uvedení softwaru do rutinního provozu. Jde zde především o množství potřebných rozšíření nad rámec standardu ERP systému, o relevantní projektové milníky a o ustavení účastníků projektu.

Z věcného pohledu se při výběru ERP systému jedná o investiční projekt. Jde o to nalézt vhodné řešení a kompetentního dodavatele, který je schopen za odpovídající cenu software dodat, implemetovat a udržovat. Jako při každém jiném investičním záměru je třeba věnovat pozornost následujícím dílčím úkolům:

Definovat požadavky na software

Lastenheft Vorlagen IT-Matchmaker

ERP software je v podstatě nástroj pro podporu firemních procesů. Na základě cílů projektu, rámcových technologických podmínek (např. strategie IT) a oblasti nasazení, se požadavky na ERP systém odvozují od firemních procesů a informačních toků. Tyto požadavky je nutné zdokumentovat ve více nebo méně podrobné specifikaci. Při mnoha ERP projektech je předpokladem pro takovou specifikaci analýza procesů, jejíž rozsah, stupeň podrobnosti, a bohužel také výsledná použitelnost se může význačně lišit. (můžete porovnat s  IT-Matchmaker předlohami specifikací)

Zorientovat se na ERP trhu

Především z pohledu středně velkých firem je trh ERP systémů skutečně pestrý, jen v České republice může zákazník vybírat ze stovek řešení a jejich dodavatelů. Pokud při tom zohledníme také oborová řešení známých ERP produktů (např. mySAP nebo Microsoft Dynamics), zvýší se počet dostupných řešení ještě víc. Předpokladem pro intenzivní jednání s potenciálními kandidáty je omezení jejich počtu během prvotního výběru. Cestou k němu může být návštěva konferencí, veletrhů, využití odborné literatury a časopisů, nebo spezializovaných webových portálů. (např.  IT-Matchmaker).

Realizovat výběrové řízení a porovnat nabídky

Entscheidungs vorlage ERP Auswahl

V rámci výběrového řízení jsou požadavky předány přizvaným ERP dodavatelům. Dodavatelé zpravidla následně prezentují své systémy a návrhy řešení. Zpravidla se také ukáže potřeba rošíření a uzpůsobení na straně systému a je na základě toho potřeba rozšířit původní nabídku. (porovnejte s  výběrovým řízením na IT-Matchmaker)

Podrobná specifikace a jednání o smlouvě

Na závěr výběru probíhá obvykle finální jednání o smluvních podmínkách s jedním až maximálně třemi poskytovateli. U komplexních ERP projektů je mimo to ještě nutný podrobnější popis individuálních rozšíření a uzpůsobení softwaru, bez kterého nedokáže dodavatel určit dodatečné náklady na programové úpravy a konzultace. V této fázi také probíhá kontrola smluv právníky, stejně jako vyjednávání o financování, např. s bankou, nebo leasingovými společnostmi.

Zkuste to s IT-Matchmakerem

Chcete snadno a rychle najít nejlepší softwarové řešení pro Vaší společnost?

Zaregistrujte se zdarma a během několika kliknutí jste u cíle!

Registrovat

Kontakt

Máte dotazy, nebo potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás!


Kontakt

IT-Matchmaking
Profesionální výběr
Předlohy specifikací
Výběrové řízení
Služby
Jak to funguje
Ceny a podmínky
Umístit software
ERP Software
To-Do při výběru ERP systému
Typy výběru ERP
ERP Audit
O nás
Naše mise
Profil služeb